Ambalajele biodegradabile sunt o necesitate din ce ȋn ce mai mare pentru toate statele lumii. Ele sunt importante pentru cӑ impactul plasticului asupra mediului a fost necruțӑtor. Natura a avut foarte mult de suferit și a avut nevoie de ajutor ȋn urma poluӑrii excesive. Plasticul și ambalajele necorespunzӑtoare sunt nocive, afectȃnd atȃt oamenii, cȃt și animalele sau plantele. Apele, aerul și solul sunt contaminate, ȋncӑrcate de deșeuri. Problema pricipalӑ a plasticului este aceea a nedegradӑrii. Timpul estimat pentru distrugerea naturalӑ a unei pungi de plastic este de 1000 de ani. Ȋn fiecare zi sunt consumate tone de pungi de plastic pe ȋntreg globul, ne transmite Neopack.

De aceea este importantӑ conștientizarea nevoii de schimbare mondialӑ a acestor obiceiuri de consum. Ȋn prezent s-au luat mӑsuri de reducere a numӑrului de pungi de plastic pe tot globul. 

Astfel, pentru romȃni, a apӑrut legea de la 1 ianuarie 2019, care a interzis comercializarea de pungi de plastic in magazine. Este vorba despre pungile de plastic subțire cu mȃner. 

Ce impact negativ au ambalajele de plastic sau cele care nu sunt degradabile

Ambalajele de plastic sunt regӑsite ȋn naturӑ peste tot: ȋn apele mӑrilor, oceanelor sau rӑurilor, pe crestele cele mai ȋnalte de munte, aruncate de turiștii dornici de o aventurӑ, ȋn pӑduri sau ȋn orașe. Existӑ munți de deșeuri care nu mai pot sӑ fie sortate și reciclate. De aceea impactul ambalajelor este unul semnificativ. Este important sӑ luӑm orice tip de mӑsurӑ pozitivӑ pentru a stopa rӑspȃndirea aestora pe suprafața globului. Materialele care sunt considerate a fi din resurse neregenerabile sunt cele de mai jos:

Materiale compozite realizate din hȃrtie cu aluminiu

Materiale compozite realizate din hȃrtie cu polietilenӑ și/sau polipropilenӑ

Polipropilenӑ- PP

Policlorurӑ de vinil – PVC

Polistiren – PS

Polietilenӑ Liniarӑ- LLDPE

Polietilenӑ de medie densitate- MDPE

Polietilenӑ de ȋnaltӑ densitate- HDPE

Polietilenӑ de joasӑ densitate- LDPE

Pentru a stopa aceste deșeuri la ȋnaltӑ scarӑ, a fost importantӑ aprobarea anumitor legi care sӑ protejeze comercializarea pungilor și altor ambalaje de plastic sau din materiale neregenerabile. Una dintre aceste legi este legea 87/2018 care a fost promulgatӑ la 1 ianuarie 2019. 

Legea 87/2018

Legea 87/2018 ce este realizatӑ pentru a gestiona ambalajele și deșeurile din ambalaje, este aprobatӑ și pusӑ ȋn execuție de la 1 ianuarie 2019. ea interzice comercializarea pungilor de plastic ȋn Romȃnia. Este vorba despre pungile de plastic subțire cu mȃner. Anterior acestei date, a mai existat o etapӑ care presupunea interzicerea introducerii pe teritoriul Romȃniei a pungilor de plastic subțire cu mȃner. 

Pungile de plastic care sunt considerate a fi subțiri sunt cele care au grosimea de 50 de microni și cele de 15 microni. 

Pungile care au aceste mӑrimi se gӑsesc sub forma:

Pungilor tip maieu

Pungilor la rolӑ

Pungilor specifice pentru legume și fructe din magazine de tip rolӑ

Pungilor blocnotes

Mȃnerul pungilor poate sӑ fie integrat ȋn structura acelei pungi sau poate sӑ fie aplicat. Oricare este varianta, aceste pungi sunt interzise, dacӑ sunt din plastic. 

Importanța majorӑrii ecotaxei

Pentru a stopa existența acestor pungi și pentru a interveni ȋn sistemul ilegal de cumpӑrare a pungilor rӑmase pe stoc a altor state, a fost importantӑ modificarea ecotaxei. Aceasta este menitӑ sӑ descurajeze orice tip de direcție de practicare a acestor obiceiuri. Așadar, pungile de plastic au fost ȋnlӑturate din sistemul de comercializare și au fost ȋnlocuite cu pungi biodegradabile și compostabile, mult mai benefice pentru mediu. 

Taxa de majorare a fost substanțialӑ, pornind de la 0.10 lei/pungӑ și ajungȃnd la 0.15 lei/lei/pungӑ. 

Se pune problema adӑugӑrii unor mӑsuri de protecție pentru naturӑ ce vizeazӑ și includerea pungilor subțiri de plastic fӑrӑ mȃner. Acestea sunt prezente din ce ȋn ce mai mult ȋn magazine, la raionul de legume și fructe sau alte departamente. Ele trebuie sӑ fie incluse ȋn legile urmӑtoare pentru cӑ dӑuneazӑ foarte mult mediului. 

Standardul SR EN 13432:2002

Standardul SR EN 13432:2002 este aplicat produselor care ȋndeplinesc anumite criterii din zona obiectelor biodegradabile și compostabile. Așadar, pentru a fi aprobate, produsele trebuie sӑ aibӑ anumite criterii de evaluare:

Se dӑ un timp de 12 sӑptӑmȃni pentru o degradare aproape totalӑ a produsului: 90%

Pungile biodegradabile nu emit substanțe nocive ȋn atmosferӑ, exceptȃnd CO2. 

Compostarea este foarte bunӑ pentru mediu, neavȃnd efecte adverse.

Este important de ȋnțeles diferența dintre un produs biodegradabil și unul compostabil. Astfel, un obiect biodegradabil nu este complet pozitiv pentru mediu, avȃnd anumite etape intermediare care aduc probleme. De asemenea de multe ori are ȋn compoziție plastic, alӑturi de microorganisme care ajutӑ degradarea. Un obiect compostabil este realizat din materiale organice, precum amidonul de porumb. Astfel, existӑ multe beneficii pentru naturӑ dacӑ sunt utilizate din ce ȋn ce mai mult astfel de obiecte sau ambalaje, inclusiv pungi. Mediul are nevoie de ajutor susținut și de grijӑ permanentӑ.